Аудит підприємництва: особливості, переваги та актуальність послуги

Діяльність підприємств є багатогранною, має враховувати вимоги законодавства, бути прозорою, давати прибуток. Порушення будь-якої із цих сторін вимагає вивчення причин, виявлення всіх факторів, що впливають на процес. І тому проводиться аудит підприємства.

Концепція

Цим терміном позначається вивчення сучасного стану справ для підприємства, враховуються його активи і пасиви, перевіряються умови праці, ведення бухгалтерії та інші параметри.

Аудит може бути внутрішнім, коли всі роботи здійснюються штатними фахівцями та проводяться за наказом директора чи начальника. Зовнішній аудит означає залучення сторонніх фірм та фахівців. Він може проводитися за бажанням керівництва підприємства, за рішенням акціонерів.

Існує поняття добровільного аудиту, коли ініціатива походить від керівництва підприємства, його акціонерів та обов’язкового. У разі процедура може здійснюватися виходячи з вимог нормативних документів, або за рішенням суду.

Якщо потрібно отримати об’єктивну інформацію, то варто замовити аудит у надійної компанії, яка має штат досвідчених співробітників.

Правила

Для добровільного аудиту нормативу за термінами немає, обов’язкового вимоги залежить від типу підприємства, у сфері економіки воно здійснює своєї діяльності.

Відмовитися від обов’язкової перевірки не можна. Вона проводиться у встановлені законодавством строки, за порушення передбачені штрафи.

Процес проводиться так:

  1. Розробляються плани щодо проведення процедури, визначаються сфери діяльності підприємства, які вивчатимуться, формуються цілі та завдання.
  2. Залежно від специфіки процедури, її обсягу, підбирається штат аудиторів, розробляється програма, де вказуються терміни проведення та засоби.
  3. Проводиться збір інформації. Її джерелом можуть бути різні документи, опитування персоналу, вивчення інфраструктури підприємства, робочих місць та інших параметрів.
  4. На основі зібраних відомостей проводиться аналіз та складається висновок.

У підсумковому акті відображаються всі недоліки та порушення, зазначаються методи та строки їх виправлення. Висновок видається адміністрації підприємства і передається у відповідну державну структуру. Аудиторська перевірка може стосуватися лише однієї сфери діяльності підприємства, наприклад, бухгалтерії, або вивченню підлягатиме весь комплекс діяльності.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button